0976.552.952

Monthly Archives: Tháng Tám 2018

Danh sách đầu số điện thoại mới khi chuyển 11 số về 10

Nguyên nhân chuyển đổi đầu số di động Do sự phát triển quá nhanh chóng của khoa học công nghệ, trước đây chỉ có điện thoại cố định nhưng cho đến bây giờ thì điện thoại di động quá phổ biến, kèm theo là các dịch vụ 2G, 3G, 4G và sắp tới là 5G.Và […]