0976.552.952

Tag Archives: hướng dẫn đổi mật khẩu wifi viettel

Hướng dẫn đổi mật khẩu wifi Viettel

Vào trình duyệt nhập 192.168.1.1 sẽ ra giao diện như sau Ở giao diện này ta bấm vào  : Nâng cao  sẽ được như hình sau Đến đây, ta chọn vào : Tiếp tục truy cập không an toàn sẽ được hình sau   Ở đây : Username là : admin ( Viết thường Password […]